The social network

picture picture picture picture
logo

Вибір джерела водопостачання

Як джерело водопостачання слід розглядати водотоки (річки, канали), водойми (озера, водосховища, ставки). При оцінці вододжерела для цілей водопостачання слід враховувати: - витратний режим і водогосподарський баланс за джерелом з прогнозом на 15-20 років ; - вимоги до якості води, запропоновані споживачами та вимогами ГОСТ 2761; - якісну характеристику води в джерелі із зазначенням агресивності води і прогноз зміни її якості з урахуванням можливого надходження стічних вод; - якісні і кількісні характеристики водної рослинності, планктону, біообрастателей, наносів і сміття, їх режими, переміщення донних відкладень, стійкість берегів; - осінньо-зимовий режим джерела і характер льдошугових явищ у ньому; - температуру води по місяцях року і розвиток фітопланктону на різній глибині; - характерні особливості весняного розтину джерела і повені; - вимоги органів державного санітарного нагляду, державного управління з природних ресурсів, рибоохорони, водного транспорту; - можливість організації зон санітарної охорони водозаборів для систем питного водоснабженія.Прі оцінці достатності водних ресурсів поверхневих джерел водопостачання необхідно забезпечити нижче місця водозабору гарантований витрата води, необхідний у кожному сезоні року для задоволення потреб у воді розташованих нижче за течією населених пунктів, промислових підприємств, сільського господарства, рибного судноплавства та інших видів водокористування, а також для забезпечення санітарних вимог щодо охорони джерел водопостачання.

У разі недостатнього витрати води в поверхневому джерелі слід передбачати регулювання природного стоку води, а також перекидання води з інших, більш багатоводних поверхневих істочніков.Оценка умов забору води з обраного вододжерела повинна проводитися шляхом обстеження та аналізу досвіду експлуатації вище і нижче розташованих на водотоці водозабірних споруд, при їх налічіі.Водоісточнік повинен відповідати таким вимогам: - забезпечувати відбір необхідної кількості води з урахуванням зростання водоспоживання на перспективу і появи нових споживачів; - забезпечувати безперебійне постачання водою споживачів; - мати воду такої якості, що найбільшою мірою відповідає потребам одного із споживачів, пред'являє найвищі вимоги до якості води, або дозволяє досягти його шляхом економічно виправданих витрат на очищення; - володіти обсягами, що дозволяють проводити забір води з нього без значимого порушення сформованого екологічної рівноваги системи; - забезпечити можливість подачі води споживачу з найменшими витратами коштів.Забезпеченість мінімальних середньомісячних витрат води поверхневих джерел повинна прийматися,%, не менше: - 95 - для водозаборів I категорії; - 90 - те ж II "; - 85 -" III ". Вибір джерела водопостачання підлогуstroystandart.info

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.