The social network

picture picture picture picture
logo

Колективні блага в СРО в будівництві

Колективні блага дістаються всім суб'єктам будівельної сфери діяльності незалежно від того, чи вони членами СРО в будівництві чи ні. В даному випадку фірми, працюють у будівельній галузі, виступають як група зі спеціальними інтересами. Існують два основні типи подібних благ: - встановлення сприятливого для будівельної галузі режиму державного регулювання; - поліпшення іміджу галузі в очах суспільства. Ключовим питанням виробництва колективних благ є проблема безбілетника.

Діяльність по захисту і вираженню колективних інтересів бізнесу здійснює СРО, відповідно витрати несуть тільки її члени, однак вигоди отримують все.
Існує ряд способів вирішення "проблеми безбілетника".

По-перше, її гострота залежить від чисельності, стабільності та однорідності групи: вона менш актуальна в малих групах, де можливий контроль за діяльністю кожного і проблема розподілу витрат для досягнення колективних інтересів дозволяється шляхом переговорів з відносно низькими витратами ведення. Тобто проблема може бути відносно легко подолана в олігополістичних галузях.

Проблема буде також менш гострою, якщо члени групи однорідні, тобто належать до однієї галузі (наприклад СРО в будівництві), характеризуються приблизно однаковим розміром і популярністю торгової марки тощо, що забезпечує збіг інтересів. По-друге, можливе створення виборчих стимулів для членів групи (позитивних або негативних), які будуть стимулювати їх до участі в діяльності з відстоювання спільних інтересів. Приватні блага, вироблені бізнес-асоціаціями, є такими виборчими стимулами.

По-третє, якщо для будь-кого з учасників виграш від виробництва колективного блага вище витрат, такий учасник може взяти на себе всі витрати з виробництва колективного блага, не звертаючи увагу на те, що користь від його діяльності отримають і безбілетники. У значному числі випадків колективні блага вигідніше виробляти в рамках бізнес-асоціацій, не створюють суспільні блага, тобто не є СРО в будівництві.

У цьому випадку має місце пряма економія: кошти, отримані шляхом використання виборчих стимулів (виробництва приватних благ), витрачаються тільки на виробництво колективних, а не суспільних благ (наприклад, тільки на лобіювання, а не на вирішення конфліктів). Однак з цього правила є серйозна виняток: можлива ситуація, коли ефективне виробництво колективних благ неможливо без виробництва суспільних.

Це відбувається в тому випадку, коли з точки зору суспільства та / чи держави виробництво суспільних благ є умовою задоволення колективних інтересів бізнесу.
З іншого боку, СРО в будівництві цілком може існувати, фактично не здійснюючи колективних благ, а обмежуючись тільки приватними та громадськими. За певних умов така система цілком життєздатна й ефективна з точки зору суспільства і фірм - членів СРО.


Джерело
Громадські блага СРО в будівництві

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.