The social network

picture picture picture picture
logo

Захисне заземлення

Щоб запобігти поразки у замиканнях на корпус, всі корпуси приймачів електроенергії, всі конструкції виконані з металу і т. п., які в результаті пошкодження ізоляції можуть опинитися під дією небезпечної напруги, повинні мати захисне заземлення. Захисне заземлення - це тільки те заземлення, виконання якого дозволяє створити між корпусом пристрою (яка захищається) і землею таке електричне з'єднання, опір якого настільки мало, що у випадку якщо відбудеться замикання на корпус, то дотик людини до цього корпусу (паралельне підключення) не зможе викликати через тіло людини такої величини струм, який зможе загрожувати його життю або його здоров'ю.

Звідси випливає, що для протікання струму через землю необхідна наявність замкнутого ланцюга (іноді уявляють собі, що струм «йде в землю» - це не так), а також що для того, щоб забезпечити безпеку придатне не будь заземлення, а тільки те заземлення, яке має опір, по можливості мале і в усякому разі не вище певної величини.
Якщо захисне заземлення виконано у суворій відповідності до вимог ПУЕ, тобто заземлення виконано з досить малим опором, то при дотику до заземленого корпусу безпосередньої небезпеки не виникає.

У деяких випадках, незважаючи на те, що виконали захисне заземлення, для забезпечення безпеки доводиться застосовувати ще додаткові заходи (швидкодіюче відключення, вирівнювання потенціалів). Так, при особливо несприятливих умовах (наприклад, в таких сирих місцях як торфорозробки, шахти і т. п.), а також на тих лініях, які живлять дуже дороге обладнання, має місце застосування спеціальної швидкодіючої захисту, що дозволяє при замиканні на корпус відключити аварійну ділянку.

Ми розглянули вище захисне заземлення і його призначення. В електричних установках має місце заземлення та інших видів, які необхідні за умовами експлуатації, наприклад заземлення розрядника, заземлення нейтралі трансформатора та ін На відміну від назви захисне заземлення вони носять назву робоче заземлення. Захисне заземлення

захисне заземлення Технічний перекладач з англійської на російську та українську, а також російська-українська-російська

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.