The social network

picture picture picture picture
logo

Зворотні матеріали від розбирання конструкцій і споруд

Обсяг виходу і вартість придатних для повторного використання матеріалів повинні встановлюватися в проектно-кошторисної документації на об'єкти капітального ремонту та реконструкції на підставі норм виходу матеріалів і виробів. З загального обсягу виходу повинні бути виділені матеріали та вироби, що підлягають повторному використанню на даному об'єкті.

Поворотні матеріали від розбирання конструкцій і споруд матеріал В ході розбирання конструкцій і споруд спеціальною комісією, що складається з представників замовника, підрядника і проектної організації (капітальний ремонт і реконструкція), за участю матеріально відповідальних осіб виробляється технічне обстеження об'єкта, уточнюються обсяги виходу матеріалів і виробів, передбачені проектно-кошторисною документацією. Після закінчення розбирання складається акт довільної форми, в якому зазначаються найменування матеріалів, отриманих в результаті демонтажу і придатних до повторного використання, їх кількість, відсоток придатності, оціночна вартість.

Акт підписується членами комісії. На підставі акта вносяться в установленому порядку відповідні зміни до проектно-кошторисну документацію (реконструкція та капремонт) і оформляється відомість зворотних сум заказчіку.Оценка вартості зворотних матеріалів проводиться за вартістю аналогічних матеріалів в цінах, що діють на момент оцінки, скоригованих на відсоток зносу матеріалів.

Виділення податку на додану вартість по таких матеріалів не проізводітся.Матеріали, отримані від розбирання (далі - поворотні матеріали), є власністю замовника - балансоутримувача основних засобів і оприбутковуються на його баланс (якщо інше не передбачено договором підряду) за оціночною вартістю з відображенням за дебетом рахунка 10 «Матеріали», субрахунок 8 «Будівельні матеріали», в кореспонденції з кредитом рахунка 98 «Доходи майбутніх періодів». Згідно з Інструкцією по повторному використанню виробів, обладнання і матеріалів (ВСН 39-83 (р)) та Інструкції про порядок здійснення розбирання будівель та споруд, реалізації будівельних конструкцій і матеріалів та віднесення витрат по будівництвах і об'єктах, продовження будівництва яких відповідно до розроблених галузевими та регіональними заходами скорочення наднормативного незавершеного будівництва на 2003-2005 роки визнано економічно недоцільним, затвердженої постановою Мінбудархітектури, Мінфіну та Мінекономіки РБ від 21.07.2003 № 12/107/158, повторно використовуваними вважаються матеріали та вироби, отримані від розбирання будівельних конструкцій і демонтажу інженерного обладнання і вживані знову, в т.ч. після їх відновлення чи переробки, на об'єктах ремонту та будівництва, а також реалізуються населенню або утилізовані як вторинної сирья.Целесообразность повторного використання матеріалів на об'єктах ремонту та будівництва встановлюється замовником на основі техніко-економічного обгрунтування (з урахуванням витрат на відновлення і переробку).

Якщо матеріали, вироби, отримані в результаті розбирання, підлягають повторного застосування на об'єкті, то після приведення їх у придатний стан вони прирівнюються до матеріалів замовника і не повинні оприбутковуватися підрядником на балансових рахунках. Ці матеріали враховуються у підрядника на позабалансовому рахунку 003 «Матеріали, прийняті в переробку» незалежно від способу передачі їх замовником (або за актом в ході проведення обстеження, або шляхом оформлення накладної на передачу цінностей ТН-2 з збереженням прав власності замовника) і не включаються в обсяг виконаних робіт для оподаткування. Вартість зворотних матеріалів включається підрядником тільки в обсяг виконаних робіт для статзвітності.
читати далі bysmeta.ru

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.