The social network

picture picture picture picture
logo

Методи розрахунку величини прямих витрат кошторисної вартості будівництва

Формування і визначення прямих витрат кошторисної вартості будівництва - проблема, що вимагає постійного рішення учасниками інвестиційного процесу і не втрачає своєї актуальності в умовах реформованої економіки Росії. Період становлення ринкових відносин характеризується з одного боку відсутністю сформованих ринкових відносин та інститутів, а з іншого вже неможливістю застосовувати традиційні методи і прийоми соціалістичного ціноутворення.

У той же час, вітчизняна унікальна система кошторисних розрахунків в будівництві дозволяє майже повністю використовувати напрацьований досвід, підготовлені кадри і оригінальну нормативну базу в сучасних моделях ціноутворення після усунення недоліків, притаманних командній системі, і урахування необхідних елементів ринкових отношеній.Схема кошторисного розрахунку, що склалася за радянських часів, передбачала обов'язкове використання затверджених розцінок на одиничні будівельні роботи, розроблені централізовано з диференціацією по території і стабільні на весь період дії (1968 р., 1984 р., 1991 р.) . Традиційний метод кошторисного ціноутворення був заснований на жорсткій регламентації і централізації розробки кошторисних норм, розцінок та кошторисної вартості, що зводило роль кошторисного розрахунку до рівня документального оформлення обсягу фінансування. Дійсна ціна будівництва визначалася не економічними методами ціноутворення, а органами адміністративно-командного управління.

Нормативні документи розроблялися в нелогічною послідовності. Їх методологічна недосконалість очевидна. Ця обставина пояснюється рядом об'єктивних причин. Ще в жовтні 1991 р. на сторінках журналу "Економіка будівництва" у статті "Ціни будівництва на інвестиційному ринку" докт.екон.наук., Професор Г.М.

Хайкін попереджав: "... ціноутворення у будівництві традиційно відрізнялося від ціноутворення в промисловості та інших галузях матеріального виробництва значною специфікою, що склалася під впливом політичних і техніко-економічних особливостей "[74]. В даний час Держбуд РФ рекомендує п'ять методів формування кошторисних витрат в рівні кошторисних цін на ресурси і тарифи у складі цін на будівельну продукцію [36], а саме: - базисно-компенсаційний; - базисно-індексний; - ресурсно-індексний; - ресурсний; - метод застосування банків даних про вартість, раніше по-прибудованих або запроектованих об'єктів.

Пропонованими методами можна формувати будь-які групи кошторисних витрат інвестора та підрядника у складі цін на будівельну продукцію і в різних рівнях цін на ресурси і тарифи. Проте основним елементом нормування, пропонованими методами, є інвесторська кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, так як на її підставі формується перша частина договірної ціни на будівельну продукцію - кошторисна вартість СМР підрядника.

В умовах ринкових відносин інвестор і підрядник у складі контракту визначає конкретний метод, модель і кошторисно-нормативну базу формування інвесторської кошторисної вартості робіт. Прийом визначення кошторисної вартості будівництва з використанням поточних цін на ресурси оформився як "ресурсний метод" кошторисного ціноутворення в 1989-1990 рр.. коли стало очевидно, що періодичний перегляд нормативної бази кошторисного розрахунку в традиційній формі не компенсує прихованої інфляції в стране.Вообще принцип використання поточних цін у кошторисному ціноутворенні за традиційною схемою кошторисного розрахунку застосовувався досить широко.

Значна частина централізовано розроблених одиничних кошторисних розцінок (ЕРЕР) формувалася у вигляді відкритих розцінок, тобто частина ресурсів (трудових, матеріальних) в ЕРЕР не оцінювалися, а враховувалися за поточними цінами в каталогах одиничних расценок.Ресурсний метод або використання поточних цін на ресурси, як елемент сучасної системи кошторисного ціноутворення, хоча й обмежений визначенням вартості прямих витрат в кошторисному розрахунку, є одним з найважливіших напрямів впровадження ринкових відносин в інвестиційну діяльність будівельного комплексу. При розрахунку кошторисної вартості в будівництві, реконструкції та капітальному ремонті як традиційним, так і ресурсним способом ис-користуються однакові вихідні показники: кошторисні норми, кошторисні ціни та обсяги робіт, але порядок розрахунку в різних системах різний.
Проектування, будівництво та ремонт в Санкт-Петербурзі

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.