The social network

picture picture picture picture
logo

Обов'язковість членства та види підприємницької діяльності для СРО

По своїй суті, саморегульована організація - те саме, що західноєвропейський цех, який об'єднує працівників однієї професії (професійний союз). Кожен цех вимагав від його членів певних професійних знань та навичок, дотримання професійних норм; виробляв вимоги до професійної кваліфікації (регулювання) і контролював виконання цих вимог; захищав права своїх членів перед іншими суб'єктами. Ці ж функції виконують і СРО в будівництві.

Зосередженість професіоналів в організації дозволяє їм самим регулювати свою діяльність на основі законодавства. Враховуючи повільність і консерватизм, об'єктивно властиві державному апарату, а також об'єктивну ж відчуженість державних службовців від предмета і сфери регулювання, саме СРО мають більші можливості кваліфіковано і оперативно регулювати відносини як між самими професійними учасниками, так і між професійними учасниками і їх клієнтами, а також контролювати дотримання діючих норм.

У системі відносин між суб'єктами СРО в будівництві займає місце своєрідного посередника між органами державної влади та профучасниками та їх клієнтами. З одного боку, саморегульована організація - представник і виразник інтересів профучасників перед державою, з іншого - кваліфікований агент держави як загального регулятора.

Об'єктивно така позиція дозволяє використовувати СРО в будівництві як інструмент узгодження волі та інтересів суб'єктів підприємництва з волею держави. Інструментальний підхід до СРО і слід використовувати при розгляді питання про призначення таких організацій. Види підприємницької діяльності, де створення СРО можливо і необхідно:
¦ будівельна діяльність (СРО в будівництві);


¦ професійна діяльність на ринку цінних паперів;
¦ банківська діяльність;
¦ страхова діяльність;
¦ діяльність інвестиційних фондів;
¦ діяльність з управління інвестиційними фондами та пайовими інвестиційними фондами;
¦ недержавне пенсійне забезпечення;
¦ фінансова оренда (лізинг);


¦ організація і проведення лотерей;
¦ аудиторська діяльність.
Для розвитку саморегулювання необхідні розробка і прийняття федерального закону "Про саморегулівні організації", в якому мають бути закріплені основи правового положення СРО в будівництві як особливого виду некомерційних організацій, особливості порядку їх створення та ліквідації, порядок формування та повноваження їх органів.

Можливо, для відпрацювання правового механізму використання саморегулювання доцільно звузити сферу застосування такого закону до рівня будівельного ринку, створивши СРО в будівництві, прийнявши федеральний закон "Про саморегулівні організація на ринку будівельних послуг ".
СРО в будівництві
Джерело

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.