The social network

picture picture picture picture
logo

Оплата податків і правові норми СРО в будівництві

Найважливішим аргументом існування СРО в будівництві та здійснення ними окремих державних функцій є перекладення тягаря сплати податків (якщо членські внески та інші обов'язкові платежі розглядати як податок) на тих суб'єктів, чию діяльність контролює і регулює відповідна СРО. Це справедливо з двох причин: по-перше, на утримання органів регулювання діяльності учасників фондового ринку не витрачаються ті, хто не грає в ці ігри, по-друге, профучасники вправі вибирати керівні органи своєї СРО в будівництві, залучити їх до відповідальності, на відміну від платників податків, які не можуть вплинути на призначення і зміну працівників державного апарату.

Тут важче вкрасти спільні гроші, ніж з бюджету. Виникаюча більш тісний зв'язок між платником податку та одержувачем податкових коштів служить певним гарантом правильності та обгрунтованості прийняття рішень і витрачання зазначених коштів.
Доцільно відносити такі платежі на собівартість продукції, робіт і послуг членів СРО в будівництві.

Крім того, СРО в будівництві можуть бути включені в процес ліцензування лише для здійснення технічних, а не владних функцій: вони не повинні приймати рішень про видачу або заміні ліцензії, а має право лише перевіряти комплектність поданих документів та їх відповідність законодавству. Але навіть у разі будь-яких зауважень документи претендента ліцензії повинні бути спрямовані СРО з відповідним висновком до органу ліцензування, який має право прийняти рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.

Правові норми
Відразу необхідно зазначити, що з точки зору продуманості та порядку викладу правових норм стосовно СРО Закон Про СРО значно краще підходить для підприємців.

Так, наприклад, звертає на себе увагу вказівка ??про те, що правила і положення СРО в будівництві повинні містити вимоги, що пред'являються до неї та її членам щодо правил, що обмежують маніпулювання цінами; правил вступу до організації професійного учасника ринку та виходу чи виключення з неї; рівних прав на представництво при виборах до органів управління організації та участь в управлінні організацією; процедур проведення перевірок дотримання членами організації встановлених правил і стандартів, включаючи створення контрольного органу і порядок ознайомлення з результатами перевірок інших членів організації; контролю за виконанням санкцій і заходів, що застосовуються до членів організації, і порядку їх обліку. Також Законом Про СРО передбачено, що дозвіл не буде видано, якщо в представлених організацією професійних учасників ринку документах передбачається хоча б одну з таких положень: можливість дискримінації прав клієнтів, користуються послугами членів СРО в будівництві; необгрунтована дискримінація членів організації; необгрунтовані обмеження на вступ до організації і вихід з неї; обмеження, що перешкоджають розвитку конкуренції професійних учасників ринку, у тому числі регламентація ставок винагороди та доходів від професійної діяльності членів СРО в будівництві.


Зазначені вимоги, на наш погляд, є дуже важливими, і відсутність подібних вимог створює загрозу для нормального розвитку російського інституту СРО.
СРО в будівництві
Джерело

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.