The social network

picture picture picture picture
logo

Організація і проведення виробничого контролю якості ущільнення грунтів

До початку робіт по зведенню земляного споруди повинно бути перевірено відповідність прийнятих у проектній документації та фактичних показників складу і стану грунтів в кар'єрах, резервах, виїмках, природних основах. Склад (вид, різновид) і вологість проб грунту визначають у виробничих лабораторіях за методиками, наведеними в діючих нормативних документах. Дані вхідного контролю резервів оформляють відомістю.

Одночасно відбирають проби зразків без порушення їх природного стану для визначення щільності грунту, необхідної для встановлення фактичного обсягу земляних работ.Пріменяемие при зведенні земляних споруд та пристрої підстав грунти повинні задовольняти вимогам проектної документації. При виявленні розбіжностей фактичних показників виду грунту, вологості або інших характеристик з проектними даними в разі, якщо ці розбіжності можуть вплинути на якість споруди або на технологію виробництва робіт, підрядник зобов'язаний призупинити роботи.

Заміна передбачених проектною документацією грунтів, що входять до складу зводиться споруди або його заснування, допускається тільки за узгодженням з проектною організацією і заказчіком.На етапі вхідного контролю будівельною організацією виконується настройка технологічного процесу ущільнення грунтів, тобто уточнюються технологічні параметри і режими роботи ущільнюючих машин. Налаштування технологічного процесу ущільнення грунтів здійснюється методом пробного уплотненія.В процесі розробки резервів (виїмок, кар'єрів) проводяться систематичні спостереження за вимірюв-ням вологості грунтів в залежності від умов зволоження і просихання.

Відбір проб на вологість повинен здійснюватися відповідно до вказівок проектної документації. Результати визначення (вимірювання) вологості заносяться до загального журнал робіт.До постійних контрольованих показників якості ущільнення земляного споруди відносяться: - щільність природного підстави (перед пристроєм верхніх шарів земляного споруди, пристроєм фундаменту або укладанням конструкції); - однорідність грунту в шарах насипу по складу і вологості; - щільність і вологість грунту в шарах насипу; - рівність поверхні шару, що ущільнюється і його товщина; - дотримання поперечних ухилів. В особливих умовах (насипу на слабких основах, просідаючих грунтах і т. д.) у проектній документації можуть бути передбачені й інші показники, які також підлягають постійному контролю з фіксацією можливих відхилень.
далі

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.