The social network

picture picture picture picture
logo

Суспільні та приватні блага в СРО в будівництві

Суспільні блага в нашому розумінні - це блага, які споживають економічні агенти, не є ні членами даної СРО в будівництві, ні членами групи спеціальних інтересів: споживачі товарів і послуг підприємств будівельної галузі, держава, інші сектори економіки (для галузевих асоціацій) і т.п. Виробництво громадських благ можна розглядати в якості і позитивного зовнішнього ефекту діяльності СРО, та умови їх функціонування.

Основним суспільним благом, виробленим СРО в будівництві, є підвищення стандартів функціонування бізнесу в будівельній сфері. Рівень виробництва цього блага може відрізнятися в залежності від впливу конкретної організації, ступеня охоплення членством відповідного сектора, традицій, інших зовнішніх умов і т.п.

Так, стандарти, запропоновані СРО, можуть сприйматися як фон на певному секторі ринку: реально їх дотримується відносно невелике число фірм - членів організації; на переваги споживачів вони (поки) серйозного впливу в порівнянні з іншими факторами не надають, але при цьому ставлять якусь "планку". Проте такий стан є дуже нестійким, оскільки на рівні "фону" підвищені в порівнянні з основною масою ринку стандарти не дають фірмам-учасницям реальних конкурентних переваг.

З цього випливає, що організація або повинна розвиватися далі, щоб членство в ній стало реальним сигналом для споживачів, або вона об'єктивно стагнує або виродиться.
Можлива і більш високий ступінь впливу СРО в будівництві на стандарти ділової практики в конкретній сфері. Вплив СРО може бути настільки потужним, що її стандартам змушені слідувати не тільки її члени, але й всі фірми на ринку. З точки зору суспільства така ситуація є оптимальною.

Проте в цьому випадку втрачаються конкурентні переваги приналежності до СРО і тоді необхідно розвиток виробництва інших приватних благ або зниження до мінімуму витрат членства в організації, так що традиція участі, а не отримання реальних приватних благ буде головним чинником прийняття рішення про членство. Аналогічного рівня впливу на будівельну галузь можна досягти і за умови, що членство в СРО в будівництві є обов'язковим.

Однак тут виникає ряд негативних наслідків, які можуть переважити плюси повного охоплення ринку відповідними стандартами.
Іншим суспільним благом, яке виробляють СРО в будівництві, виступає система позасудового врегулювання спорів. Ми вже говорили про те, що така система може служити, а може і не служити приватним благом для членів організації. Однак вона виступає як благо для аутсайдерів.

Як вже говорилося, ефективність системи позасудового врегулювання залежить від її витрат у порівнянні з іншими способами врегулювання спорів, а також від традицій. Обидва ці фактори обумовлюють слабкий розвиток системи позасудового врегулювання спорів сьогодні в Росії.
Ще одним можливим суспільним благом є економія державних витрат у разі, якщо СРО в будівництві реально замінюють державне регулювання.

При цьому не принципово, чи виникли СРО з ініціативи держави саме з метою знизити витрати на регулювання або вони виникли "знизу", але в результаті їх діяльності обсяг державного втручання скоротився. Такий розвиток подій, природно, є бажаним, але відбувається це не обов'язково.
Джерело
СРО в будівництві "Сфера-А"

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.