The social network

picture picture picture picture
logo

Організація робіт

Статистика показує, що характерними нещасними випадками на будівництві є: падіння працюють з висоти, падіння на них будівельних матеріалів, травмування піднятими краном вантажами, ураження електричним током.Для правильного і безпечного виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт повинні бути розроблені проект організації будівництва (ПОС), проект виробництва робіт (ППР), графік виробництва суміщених робіт, технологічні карти і др.Проектная документація повинна містити такі конкретні рішення: а) зі створення умов для безпечного проведення робіт у звичайних і зимових умовах; б) за санітарно-гігієнічному обслуговуванню працюючих; в) щодо достатнього висвітлення будівельного майданчика, проходів, проїздів і робочих мест.Большое значення в забезпеченні безпеки має графік виробництва суміщених работ.Обично на великому будівельному об'єкті, крім генерального підрядника, працює одна або кілька субпідрядних організацій. Генпідрядна організація зобов'язана скласти узгоджений з субпідрядниками вищевказаний графік і несе юридичну відповідальність за координацію безпечного ведення всіх работ.Отсутствіе чітко розробленого графіка виробництва суміщених робіт, як правило, призводить до травматизму та аварій.

Так, на будівництві висотного громадського будинку в Обухові, окрім генерального підрядника, працювало ще шість субпідрядних організацій. Чіткого розмежування виробничих ділянок між ними не було, і графік суміщених робіт відсутній. В результаті за важкий нещасний випадок несла відповідальність адміністрація генпідрядної організаціі.Еслі генеральний підрядник виділяє своїм субпідрядникам самостійні виробничі ділянки, то всю відповідальність за стан охорони праці на них несуть ці субпідрядні організації.
Інформаційний будівельний портал dearhome.ru

© Copyright stroyim.pl.ua. Цікаве про будівництво.